لحد هرکول در موزه آنتالیا به نمایش گذاشته شد

لحد هرکول در سال 1960 از شهر باستانی پرگه در آنتالیا ربوده شده بود

813004
لحد هرکول در موزه آنتالیا به نمایش گذاشته شد

"لحد هرکول" که از سوئیس به ترکیه آورده شده در موزه آنتالیا به نمایش گذاشته شد. 

لحد هرکول، یکی از 41 اثری که در سال جاری به ترکیه اعاده شده، از سوی نعمان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در موزه آنتالیا برای بازدید عموم مپرده برداری شد. 

این اثر جزو گروه "لحد آسیای کوچک" است که در ادبیات باستان شناسی "Torre Nove" نامیده می شود و متعلق به قرن دوم میلادی است. 

ارتفاع این اثر 235 سانتی متر، عرض آن 112 و وزن آن سه تن است. 

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برای بازگرداندن آثاری که بطور غیرقانونی از ترکیه به خارج از کشور قاچاق شده اند، تلاش می کند. 

لحد هرکول نیز در سال 1960 از شهر باستانی پرگه در آنتالیا ربوده شده بود. خبرهای مرتبط