مفقود شدن هزاران اثر تاریخی در مصر

در طول 50 سال اخیر در مصر، حدود 33 هزار اثر تاریخی مفقود شده است

791335
مفقود شدن هزاران اثر تاریخی در مصر

در طول 50 سال اخیر در مصر، حدود 33 هزار اثر تاریخی مفقود شده است.

در بیانیه منتشره از سوی وزارت آثار تاریخی این کشور آمده است، در نتیجه بررسی های انجام شده این وزارتخانه طی 50 سال اخیر 32 هزار و 638 اثر تاریخی مفقود شده است.

بر اساس این بیانیه، با هدف یافتن این آثار گمشده با چندین نهاد مربوطه منجمله اینترپل فعالیتهای مهمی به پیش برده خواهد شد.

این وزارتخانه اطلاعی در خصوص نحوه مفقود شدن این آثار تاریخی ارائه نکرده ولی اعلام کرد که در پی بی ثباتی در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه این آثار مفقود شده اند

حکومت مصر با اعلام اینکه در برخی دوره ها آثار ربوده شده به خارج کشور به اینکشور بازگردانده شده است، اطلاعات مربوط به آثار بازگردانده شده و کشوری که از سوی آن اعاده شده را در اختیار افکار عمومی اینکشور قرار میدهد.  خبرهای مرتبط