کوش آداسی ترکیه مقصد کشتی های کروز

در نیمه نخست سال 2017 شهر توریستی کوش آداسی آیدین ترکیه میزبان بیشترین کشتی های گردشگری کروز در بین بنادر کشور شد.

780938
کوش آداسی ترکیه مقصد کشتی های کروز

بر اساس داده‌های سازمان مدیریت تجارت دریایی در دوره 6 ماهه نخست سال جاری، حدود 131 کشتی کروز در 15 بندر ترکیه پهلو گرفتند.

مطابق این داده ها 17 هزار و 623 مسافر از طریق این کشتیها وارد کشور و 19 هزار و 560 مسافر نیز خارج شدند. حدود 8 هزار و 904 مسافر نیز به طور ترانزیتی ورود و خروج کردند.

شهر بندری و پایتخت گردشگری آنتالیا بیشترین شمار عبور و مرور مسافرین و کوش آداسی نیز بیشترین میزان مسافران ترانزیت را داشته است.

در این دوره 12 هزار و 682 مسافر به آنتالیا وارد و 12 هزار و 830 مسافر خارج شده اند. کوش آداسی نیز میزبان 40 هزار و 197 مسافر ترانزیت بوده است.خبرهای مرتبط