پایان برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه

زمان برداشت گل رز در استان اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 درصد روغن گل رز دنیا را تولید می کند به پایان رسید

764267
پایان برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه

در زمان پایان برداشت گل رز در استان اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 درصد روغن گل رز دنیا را تولید می کند 1500 کیلوگرم روغن گل و 15 تن عصاره گل رز تولید شد.

برداشت گل رز در مناطق سنیر و کلیچ در کچی بورلوی اسپارتا که نسبت به مناطق دیگر ارتفاعش از سطح دریا پایین تر و آب و هوایش معتدل تر است در نخستین هفته ماه مه آغاز شد.

سپس جمع آوری گل در مناطق دیگر نیز آغاز شد و با خنکی ماه های مه و ژوئن امسال زمان برداشت این محصول تا 60 روز ادامه یافته و تا نخستین هفته ماه ژوئیه به طول انجامید.

حسن چلیک، مدیر کل اتحادیه تعاونی های فروش گل رز، روغن گل رز و دانه های روغنی به خبرنگار آناتولی گفت: "زمان برداشت گل رز که هفته اول ماه مه آغاز شده بود به پایان رسید. بدین ترتیب فصل برداشت این محصول نسبت به سال های گذشته بیشتر به طول انجامید و 60 روز شد. این در حالی است که در سال های گذشته این دوره 40-45 روز طول می کشید. امسال با مناسب بودن شرایط آب و هوایی همه چیز بسیار خوب بود."

گفتنی است سال گذشته هر کیلو روغن گل به قیمت تقریبا 13 هزار و پانصد دلار به کشورهای دیگر صادر شده بود.خبرهای مرتبط