موزه باستان شناسی ختای تبدیل به بزرگترین موزه موزائیک جهان می شود

موزه باستان شناسی ختای کسب عنوان "بزرگترین کلکسیون موزائیک جهان" را مورد هدف قرار داده است

751132
موزه باستان شناسی ختای تبدیل به بزرگترین موزه موزائیک جهان می شود
hatay arkeoloji müzesi, ikinci etap.jpg
hatay arkeoloji müzesi, ikinci eta.jpg

موزه باستان شناسی ختای در راه تبدیل شدن به بزرگترین موزه موزائیک جهان به پیش می رود. 

موزه باستان شناسی ختای با اتمام بخش دوم فعالیت ها، کسب عنوان "بزرگترین کلکسیون موزائیک جهان" را مورد هدف قرار داده است. 

موزه باستان شناسی که آثار بی همتایی از موزائیک گرفته تا سکه ها و ظروف سفالی عطیقه ای که در حفاری های ختای، مهد تمدن های متعدد در طول تاریخ کشف شده، در آن به نمایش گذاشته شده، یکی از مهمترین مکان هایی است که یافته های باستان شناسی متعلق به 43 هزار سال قبل را در معرض نمایش گذاشته است. 

نیلوفر سئزگین مدیر موزه باستان شناسی ختای با بیان اینکه بخش دوم موزه پس از سه سال فعالیت به اتمام رسیده و به زودی برای بازدید عموم گشایش خواهد یافت، افزود: "با پایان امور احداث بخش دوم موزه باستان شناسی ختای، این موزه تبدیل به بزرگترین کلکسیون موزائیک جهان خواهد شد. با نمایش موزائیک هایی به مساحت 2500 مترمربع، ما این عنوان را کسب خواهیم کرد."

 خبرهای مرتبط