برگزاری پانل "زنان و سیاست" در بروکسل

در ساختمان نمایندگی حزب عدالت و توسعه در بروکسل پانلی تحت عنوان "زنان و سیاست" برگزار گردید.

687765
برگزاری  پانل "زنان و سیاست" در بروکسل

در ساختمان نمایندگی حزب عدالت و توسعه در بروکسل پایتخت بلژیک، به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن، پانلی تحت عنوان "زنان و سیاست" برگزار گردید.

روحی آچیکگوز نماینده حزب عدالت و توسعه در بروکسل، در سخنرانی خود در افتتاحیه این نشست، تاکید کرد که زنان باید بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی  جامعه باشند.

وی تصریح کرد که سالها است در ترکیه در مورد زنان از رویکرد تبعیض مثبت استفاده شده تا زنان بتوانند جایگاهی را که شایسته آن هستند در اجتماع کسب کنند.

تانر ییلدیز وزیر سابق انرژی نیز در این دیدار حضور یافت و به پرسش ها پاسخ داد.

ییلدیز با اشاره به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، اظهار داشت برای افزایش حقوق زنان، مقررات جدید به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 خبرهای مرتبط