مجسمه مومی ترامپ در موزه مادام توسو

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا یا مشابه مومی خود در موزه معروف مادام توسو جاودانه شد

655336
مجسمه مومی ترامپ در موزه مادام توسو

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا یا مشابه مومی خود در موزه معروف مادام توسو جاودانه شد. 

مشابهین ترامپ بطور همزمان در موزه های واشنگتن، نیویورک، اورلاندو، فلوریدا و مادام توسو لندن بنمایش گداشته شدند. خبرهای مرتبط