آغاز به کار رادیو تی آر تی خبر

رادیوی خبری جدید تی ار تی، "رادیو تی آر تی خبر"، آغاز به کار کرد

آغاز به کار رادیو تی آر تی خبر

میهمان اولین برنامه تی آر تی خبر که آدرس جدید خبرگزاری رادیویی میباشد، شنول گوکا مدیر کل سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه بود.

رئیس بخش برنامه های خبری و ورزشی تی آر تی نیز شنول گوکا را همراهی میکرد.

گوکا ضمن ابراز اینکه این پروژه، به دلیل احساس نیاز به میان آمده است، ابراز داشت که ویزیون رادیوی تی آر تی خبر، "خبرگزاری متفاوت" میباشد و افزود: "منطق رادیو کمی متفاوت میباشد. دستیابی آسانتر که از اسرار انگیز بودن آن نشات میگیرد. به دلیل اینکه تخیلات را به حرکت وامیدارد، در صورتیکه یک خبر در رادیو پخش شود، امکان به میان اوردن چیزی متفاوت از خبر را ایجاد میکند. سعی کردیم تا خبرگزاری رادیویی، را مد نظر بگیریم. با تغییر اندکی در سیستمی که موجود بود، به شنوندگانمان تقدیم کردیم."

گوکا همچنین ضمن ابراز اینکه فکر تاسیس رادیو خبر تی آر تی، پس از اقدام به کودتا از سوی ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن به میان آمد، به اهمیت رادیو تی آر تی خبر برای نزدیکتر شدن به شنوندگان، اشاره کرد.

مدیر کل سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه گفت: "خبرهای بسیاری تهیه میشود. سیاست دارای تحرک بسیار بوده و ساختار اجتماعی نیز همینطور. روابط بین المللی نیز پر تحرک میباشد. به همین دلیل با سیستم خبرگزاری ویژه، به راه افتادیم و این نیز در راستای خبرگزاری رادیویی شد. قصد داشتیم که با قبلی ها متفاوت باشد."

رادیو خبر تی آر تی، آخرین خبرها، تحولات لحظه ای و همچنین در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و صنعتی، برنامه اجرا خواهد کرد. در مرحله اول، 28 مرکز استانی قابل استفاده از این رادیو خواهند بود و سپس نزدیک به 60 استان و شهرستان، به این کانال دستیابی خواهند داشت.

 خبرهای مرتبط