اولین کارگاه بین المللی هنری دنیای ترک در آدانا برگزار می شود

اولین کارگاه بین المللی هنری دنیای ترک با حضور 77 هنرمند از 17 کشور در آدانا برگزار می شود

650558
اولین کارگاه بین المللی هنری دنیای ترک در آدانا برگزار می شود

اولین کارگاه بین المللی هنری دنیای ترک با حضور 77 هنرمند از 17 کشور در آدانا برگزار می شود. 

در این کارگاه که از سوی شهرداری کلان شهر آدانا ترتیب می یابد، با ترسیم زیبایی های طبیعت چوکوراوا، شهر آدانا در سطح بین المللی معرفی خواهد شد. 

در چارچوب این برنامه هنرمندان از اماکن تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهر دیدن کرده و از روز یکشنبه 15 ژانویه زیبایی هایی که دیده اند را در دبیرستان قیز رسم خواهند کرد. 

آدانا که با موقیعت جغرافیایی، اقلیمی، انسانی و کشاورزی اش مضووع رمان های یاشار کمال و اورهان کمال بوده، با عارف نیهات آسیا، به عنوان شهری که زمینه مبارزه استقلال ملی طرح ریزی شده شناخته می شود. 

 خبرهای مرتبط