گسترش مدل ریش داعشی در میان جوانان ایران

در ماههای اخیر در میان نوجوانان و مردان ایرانی مدل ریش جدیدی تحت عنوان مدل ریش داعشی مد شده است.

505942
گسترش مدل ریش داعشی در میان جوانان ایران

در ماههای اخیر مدل ریش جدیدی تحت عنوان مدل ریش داعشی در میان جوانان و مردان اقشار مختلف در ایران و بیشتر قشر مرفه و مدرن در شهرهای بزرگ بخصوص تهران، رواج یافته که بی شباهت به مدل ریشهای اعضای گروه تروریستی داعش نیست .

افرادی که دارای ریشهای داعشی هستند اقدام به بلند کردن ریش خود( البته نه به مقدار انچه که در میان اعضای داعش مشاهده می شود) می نمایند.

ریش این افراد مرتب و پر بوده و عمدتا حالت یک مثلث وارونه را دارد.

برخی از سایتهای اصول گرای ایرانی، با انتقاد از این مدل ریش سعی می کنند تا مدل ریش بسیجی را جایگزین ان کنند.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مدلهای ریشی چون آخوندی، پروفسوری، آنکارد شده و سپس مدل ریشی تحت عنوان ته ریش رواج یافت.

اخیرا در کنار مدل ریش داعشی، مدل ریش فرفری هخامنشی نیز به چشم می خورد که نوع دراز، انبوه و بافته شده ای از ریش داعشی است.

اگرچه تراشیدن ریش در ایران سابقه ای طولانی دارد اما  بعد از وقوع انقلاب سال 57 در ایران، یکی از مواردی که از سوی نهادهای گزینشی عمدتا در دهه های 60 و 70، در راهیابی جوانان به دانشگاه و یا موسسات دولتی مورد توجه قرار می گرفت برخورداری انان از ریش بود.خبرهای مرتبط