روسیه به فعالیت های فضایی خود اولویت می دهد

دستورات لازمه در این زمینه از سوی ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه صادر شد

416462
روسیه به فعالیت های فضایی خود اولویت می دهد

ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه دستور داد تا به فعالیت های فضایی اولویت داده شود. 

برنامه روسیه در عرصه فضا نوردی که تا سال ۲۰۲۵ معتبر خواهد بود، در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. 

پوتین رئیس دولت روسیه ضمن یادآوری اینکه کشور متبوعش از نظر پرتاب راکت به فضا در مقام رهبری جهان قرار دارد خواستار تقویت و تحکیم موقعیت تجاری کشور متبوعش در این زمینه گردید. 

پوتین ضمن اشاره به اینکه روسیه وارد مسایقه تسلیحاتی نخواهد شد گفت : ولی با توجه به خواسته های احتمالی تکنولوژیکی خود بایستی در مدیریت منابع با دقت عمل رفتار کنند. 

رهبر روسیه با تاکید بر اهمیت استفاده از داده های ماهواره ای اعلام داشت : با ارسال دستگاههای نسل جدید به فضا در نظر دارند تا بر دیگر کشورهای رقیب در این عرصه پیشی گیرند. 

ولادیمر پوتین دستور داد تا تحولات احتمالی حاصله در عرصه فضا نوردی پس از سال ۲۰۲۵ بدقت دنبال شود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط