بزرگترین موزه سرپوشیده ترکیه افتتاح می شود

بزرگترین موزه سرپوشیده ترکیه با آثار باستانی و موزائیک ها با نام "موزه حلبلی باغچه" درب های خود را به روی بازدیدکنندگان باز می کند

بزرگترین موزه سرپوشیده ترکیه افتتاح می شود

بزرگترین موزه سرپوشیده ترکیه با آثار باستانی و موزائیک ها با نام "موزه حلبلی باغچه" درب های خود را به روی بازدیدکنندگان باز می کند. 

این موزه که بیشترین آثار را در یک محیط بسته جای داده است، برای بازدیدکنندگان سفر به دل تاریخ را فراهم می کند. 

10 هزار اثر در این موزه که در زمینی به مساحت 200 هکتار در نزدیکی های بالیکلی گول ساخته شده، به ترتیب زمانی، با تصویر انیمیشنی دوره ای که به آن متعلق بوده اند، بازدیدکنندگان را با خود به آن دوران خواهد برد. 

سنگ هایی که فیگور صدها انسان و حیوان بر روی آنها کار شده، قبرها و کتیبه ها در این موزه طی ماه می در معرض دید عموم گذاشته خواهد شد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط