جشنواره فرهنگ رومانی در چاناک قلعه

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ارزشهای فرهنگی رومانی میباشد.

206833
جشنواره فرهنگ رومانی در چاناک قلعه

جشنواره فرهنگ رومانی آغاز گردید.

این جشنواره که از سوی انیستیتوی فرهنگ رومانی ترتیب میابد، در چهار شهر مختلف به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. 

جشنواره فرهنگ رومانی، در منطقه دریای اژه، منطقه ای که دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی با رومانی میباشد، برگزار میشود.

چاناک قلعه اولین شهری است که این جشنواره در آن برگزار میشود.

هدف از برگزاری این جشنواره نیز معرفی ارزشهای فرهنگی رومانی میباشد. 

در چهارچوب این جشنواره برنامه هایی چون چندین فیلم به نمایش درآمده، چندین نمایشگاه و کنسرت به اجرا درآمده و همچنین چندین نمایشنامه تئاتر نیز به نمایش درمی آید.

جشنواره فرهنگ رومانی تا روز سوم دسامبر ادامه خواهد داشت. 

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط