فعالیتهای کاوش و حفاری در قلعه هوشاپ شهرستان گورپینار استان وان

فعالیتهای کاوش و حفاری در قلعه هوشاپ شهرستان گورپینار استان وان، ادامه دارد.

103865
فعالیتهای کاوش و حفاری در قلعه هوشاپ شهرستان گورپینار استان وان

در این فعالیتها، تعداد بسیاری یافته به دست آورده شد که بسان نوری برای روشن شدن بشخهای تاریک تاریخ خواهد بود.

قلعه هوشاپ که در روستای گوزل سو، واقع در شهرستان گورپینار میباشد، متعلق به دوره اورارتوها میباشد.

این قلعه که در ۶۰ کیلومتری وان واقع شده است، بر روی یک شیب تند ساخته شده است.

در این قلعه که با ۳ دیوار تو در تو احاطه شده است، ۲ مسجد، ۳ حمام، شیرهای آب و زندانهای زیر زمینی وجود دارد.

با انجام فعالیتهای ترمیم و نو سازی در قلعه که به دلیل شرایط جوی، در طول زمان، ویرانیهایی در آن ایجاد شده بود، این قلعه به بخش توریسم باز گردانده شد.

در این قلعه از سال ۲۰۰۷ تاکنون، فعالیتهای حفاری و کاوش انجام می گیرد.

در این حفاریها تا کنون حمام، کاخ تماشا و اتاقهای حرم کشف شده است.

پس از اتمام فعالیتهای حفاری، فرایند تحکیم بنا ها انجام میگیرد.

فعالیتهای حفاری که توسط یک گروه ۱۵ نفره انجام می گردد، تا ۲ ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط