توبیتاک توربین تولید کرد

این پروژه یک اولین در ترکیه می باشد

102255
توبیتاک توربین تولید کرد

مرکز تحقیقات مرمره موسسه تحقیقات تکنولوژیکی و علمی ترکیه " توبیتاک " دو توربین بخاری که در نیروگاههای ینی کوی و یاتاغان مورد استفاده قرار خواهند گرفت، تولید نمود.
توربین ها طی مراسمی که دیروز در نیروگاه ینی کوی در شهرستان میلاس استان موغلا ترتیب یافت، تحویل داده شد.
استادیار دکتر مراد ماکاراجی معاون رئیس مرکز تحقیقات مرمره توبیتاک طی سخنانی اظهار داشت، این پروژه یک اولین در ترکیه می باشد.
وی ضمن اشاره براینکه، در تولید این توربین ها که صادر می شوند، موفق شدیم، گفت، اجرای این پروژه دوسال طول کشید. از تمامی دست اندرکاران سپاسگزاری می کنم.
استادیار دکتر حوا کازدال رهبر گروه لوازم فلزی حساس مرکز تحقیقات مرمره توبیتاک نیز ضمن جلب دقت به اینکه، در سایه این پروژه، ترکیه در آینده نزدیک موتورهای خود را تولید خواهد کرد، گفت، تکنولوژی که تولید کرده ایم، زیر ساخت موتورهای هواپیما و اتومبیل محسوب می شود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط