کنسرت احمد باران، هنرمند جهانی ساز قانون در کرواسی

احمد باران، هنرمند مشهور ساز قانون در جهان، برای دوستداران موسیقی در ریجکا شهر ساحلی کرواسی کنسرت اجرا کرد

1842313
کنسرت احمد باران، هنرمند جهانی ساز قانون در کرواسی

احمد باران، هنرمند مشهور ساز قانون در جهان، برای دوستداران موسیقی در ریجکا شهر ساحلی کرواسی کنسرت اجرا کرد. 

کنسرتی که به عنوان بخشی از جشنواره قومیت پورتو با همکاری مؤسسه یونس امره (YEE) و انجمن ترک کروات ریجکا برگزار شد مورد استقبال قرار گرفت. 

هنرمندانی از آذربایجان، اردن، اسپانیا و ایران نیز در این جشنواره شرکت کردند. 

در چارچوب این جشنواره که انستیتوی یونس امره امسال برای اولین بار در آن شرکت داشت، فعالیت‌های بسیاری از موسیقی گرفته تا غذا، از فرهنگ تا هنرهای مدرن ترتیب یافت. 

 خبرهای مرتبط