مدل و بازیگر ترک در سانحه رانندگی در تایلند جان باخت

پیکر کاراهان چانتای، مدل و بازیگر ترک که در سانحه رانندگی در تایلند جان باخته است، به ترکیه انتقال یافت

1600561
مدل و بازیگر ترک در سانحه رانندگی در تایلند جان باخت

پیکر کاراهان چانتای، مدل و بازیگر ترک که در سانحه رانندگی در تایلند جان باخته است، به ترکیه انتقال یافت.

پیکر این بازیگر ترک 48 ساله با خطوط هوایی ترکیه منتقل و در آنکارا به خاک سپرده خواهد شد.

گفتنی است کاراهان چانتای مدل و بازیگر ترک در سال 1995 برنده مسابقه Mr. Turkey شده بود.خبرهای مرتبط