برج گالاتای استانبول در پیغام نویسنده مشهور

پائولو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی، در حساب کاربری خود در سایتهای اجتماعی، ویدئو مپی از برج گالاتای استانبول منتشر کرد.

1395990
برج گالاتای استانبول در پیغام نویسنده مشهور

 

پائولو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی، در حساب کاربری خود در سایتهای اجتماعی، ویدئو مپی از برج گالاتای استانبول منتشر کرد.

وی ویدئوی برج گالاتا را که بر روی آن عکسهای سه بعدی به چشم میخورد را با پیغام "خلاقیت ترک" منتشر نمود.

این تصاویر در سایتهای اجتماعی بسیار مورد توجه واقع شد.

وی که رومانهای بسیاری که در کل جهان مورد توجه واقع شده اند، به قلم گرفته است، از این تصاویر بیش از 1 میلیون تماشا دریافت کرد.

این ویدئومپینگ از برج گالاتا، برای معرفی جشنواره جوانان استانبول در سال 2018 تهیه شده بود.خبرهای مرتبط