زیباییهای ترکیه، ملکه زیبایی انگلستان را جادو کرد

آلیشا کووی ملکه زیبایی سال 2018 انگلیس تحت تاثی زیباییهای ترکیه قرار گرفت

alisha cowie2.jpg
alisha cowie1.jpg

آلیشا کووی ملکه زیبایی سال 2018 انگلیس که برای شرکت در فیلمبرداریهای فیلم معرفی گردشگری به شهر موغلای ترکیه آمده است، از زیباییهای طبیعی ترکیه، تحت تاثیر قرار گرفت.

کووی برای معرفی زیباییهای شهر موغلا که اکثر انگلیسیها در ترکیه بیشتر به این شهر سفر میکنند، در مقابل دوربینها رفت.

کووی که در تنگه دالیان، مزارهای سنگی، آبهای شفا بخش سلطانهی، مرکز مداوا و نجات و تحقیق در خصوص لاک پشتهای دریایی، در مقابل دوربین بود، در گشت دریایی 12 جزیره گوجک شرکت کرده و با چتر بر فرار اولودنیز نیز پرواز کرد.

آلیشا کووی، طعم غذاهای منطقه را چشیده و تصاویری در حسابهای خود در سایتهای اجتماعی نیز منتشر کرد. وی که در حین گشت جزیره ها، پای سکان کشتی رفته و برای مدتی آن را هدایت کرد، از زیباییهای منطقه نیز عکسهایی گرفت.

وی همچنین ابراز داشت که ترکیه در نظر انگلیسیها تصویری بسیار خوب دارد و انگلیسیها، بسیار به ترکیه علاقمند هستند.

وی افزود: "ترکیه کشوری بسیار زیبا است. انسانهای خون گرم و بسیار میهمان نوازی دارد. در اینجا زیباییهای طبیعی و تاریخی بسیاری دیدم که مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. هریک زیباتر از دیگری هستند. بخصوص علاقه ای که انسانها به من نشان میدهد و مسافرپروری آنها، بسیار عالی بود. در ترکیه تجربیات بسیار خوبی کسب کردم."



خبرهای مرتبط