ایرلند نیز دولت فلسطین را به رسمیت شناخت

در بیانیه دولت ایرلند گفته شد، روابط دیپلماتیک کامل بین دوبلین و رام الله برقرار شده و سفیر ایرلند در کشور فلسطین تعیین خواهد شد

2145536
ایرلند نیز دولت فلسطین را به رسمیت شناخت

ایرلند نیز پس از اسپانیا و نروژ رسما دولت فلسطین را به رسمیت شناخت.

در بیانیه دولت ایرلند گفته شد، روابط دیپلماتیک کامل بین دوبلین و رام الله برقرار شده و سفیر ایرلند در کشور فلسطین تعیین خواهد شد.خبرهای مرتبط