اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناخت

خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا از تصمیم شورای وزیران برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت خبر داد

2145450
اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناخت

شورای وزیران اسپانیا تصمیم به رسمیت شناختن فلسطین را به عنوان یک دولت تصویب کرد. 

خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا با پیلار آلگریا سخنگوی دولت اسپانیا  در مادرید کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کرد. 

خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا از تصمیم شورای وزیران برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت خبر داده و گفت، این روزی است که در تاریخ اسپانیا ثبت خواهد شد.

تصمیم نروژ برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت از نیمه شب اجرایی شد. بدین ترتیب نروژ رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

انتظار می رود ایرلند نیز امروز تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کند.خبرهای مرتبط