ترکیه؛ دومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در غنا

ترکیه دومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در غنا اعلام شد

2144338
ترکیه؛ دومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در غنا

ترکیه سال گذشته در جایگاه دوم فهرست بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در غنا قرار گرفت.

مرکز تشویق سرمایه‌گذاری غنا (GIPC) داده‌های سال 2023 مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را اعلام کرد.

براساس این داده‌ها، غنا در سال 2023 به مبلغ 649.5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد. چین با 31 پروژه و 211.89 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ردیف اول قرار گرفت.

ترکیه با 4 پروژه و 173.27 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، بعد از چین قرار گرفت. هند نیز با سرمایه‌گذاری به ارزش 77.93 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت.خبرهای مرتبط