روزنامه آلمانی دی ولت به اهمیت روزافزون ترکیه تاکید کرد

روزنامه آلمانی دی ولت نوشت، ترکیه در جهانی که آمریکا در حال از دست دادن نفوذ خود بوده و قطب‌های قدرت جدید در حال ظهور هستند، اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند

2093670
روزنامه آلمانی دی ولت به اهمیت روزافزون ترکیه تاکید کرد

روزنامه آلمانی دی ولت نوشت ترکیه کشوری است که اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند.

در اخبار این روزنامه درباره موافقت مجلس ملی کبیر ترکیه با عضویت سوئد در ناتو، آمده است، ترکیه در جهانی که آمریکا در حال از دست دادن نفوذ خود بوده و قطب‌های قدرت جدید در حال ظهور هستند، اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند. آنکارا برای ناتو، از نظر نشان دادن آمادگی برای دفاع در نقطه استراتژیک بین اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه غیرقابل انصراف است.

در این خبر آمده است که چراغ سبز پارلمان ترکیه برای عضویت سوئد نشانه موفقیت غرب نیست، بلکه نشان می‌دهد که غرب برگ برنده بسیار کمی در مقابل ترکیه دارد.

در این خبر با تاکید براینکه، هر احتلاف‌نظر، ریسک دور کردن ترکیه از غرب و نزدیک‌تر کردن به روسیه را به همراه داشته و هیچ‌کس نمی‌خواهد چنین ریسکی را بپذیرد، گفته شد، واقعیت ناراحت کننده این است که این کار بدون اردوغان عملی نحواهد شد. آنکارا نیز حداقل به اندازه برلین و واشنگتن از این موضوع آگاه است.

با ادعای اینکه، اردوغان سوئد را مجبور به پرداخت بهای سنگین برای عضویت در ناتو کرده است، استکهلم قانون ضد تروریسم را برای ترکیه تغییر داد. آنکارا و آمریکا نیز برای نوسازی ناوگان اف-16 ترکیه مذاکره کردند.خبرهای مرتبط