مخالفت مجارستان با پیشنهاد آغاز مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا

گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست وزیری مجارستان اطلاعاتی در این زمینه ارائه کرد

2071485
مخالفت مجارستان با پیشنهاد آغاز مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا

مجارستان اعلام کرد: از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات عضویت اوکراین در این اتحادیه حمایت نخواهند کرد.

گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست وزیری مجارستان در مصاحبه مطبوعاتی در بوداپست پایتخت مجارستان گفت: آغاز مذاکرات رسمی با کی‌یف در خصوص عضویت کشوری که در جنگ ویران شده است، هنوز زود است.

وی گفت از آغاز مذاکرات در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک برای عضویت اوکراین در این اتحادیه حمایت نخواهیم کرد.

گرگلی گولیاس با اشاره به اینکه با یک پیشنهاد کاملا زودهنگام مواجه هستیم گفت: مجارستان نمی‌تواند در یک تصمیم‌گیری مشترک در زمینه دعوت از اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا مشارکت کند.

وی افزود: مجارستان همچنین از تغییرات پیشنهادی در بودجه اتحادیه اروپا که حاوی کمک بلندمدت 50 میلیارد یورویی به کی‌یف است، حمایت نخواهد کرد.    خبرهای مرتبط