گروسی: نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین به خط برق پشتیبان متصل شد

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین پس از 4 ماه مجدداً به خط برق پشتیبان متصل شد.

2006880
گروسی: نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین به خط برق پشتیبان متصل شد

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی اطلاعیه‌ای ارزیابی‌های گروسی در مورد آخرین وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را منتشر کرد.

گروسی با ذکر این که قبل از جنگ 6 خط برق پشتیبان در نیروگاه اتمی وجود داشت که به دلیل درگیری‌ها تنها یک خط 330 کیلوواتی در دسترس بود تصریح کرد: به علت آسیب بوجود آمده در طرف دیگر رودخانه دنیپرو در 1 مارس ارتباط بین تاسیسات و خط انرژی پشتیبان نیز قطع شد. با توجه به شرایط سخت منطقه، تعمیر خط در اول تیرماه امکان پذیر شد.

گروسی با اشاره به این که برای بهره برداری از نیروگاه اتمی یک خط خارجی 750 کیلوواتی وجود دارد در حالی که  برای این نیروگاه قبل از جنگ از 4 خط خارجی 750 کیلوواتی انرژی تامین می‌شد، تاکید کرد: از نظر امنیت هسته‌ای بسیار مهم است که بتوان خط پشتیبان 330 کیلوواتی را در صورت آسیب‌دیدگی تنها خط انرژی خارجی موجود فعال کرد.

 از ابتدای جنگ تاکنون 7 بار نیروگاه هسته‌ای از منبع انرژی خارجی قطع شده و در این مدت ژنراتورهای اضطراری دیزلی فعال شده‌اند.

گروسی با بیان اینکه تعمیر خط پشتیبان برق نیروگاه یک اتفاق مثبت است، خاطرنشان کرد: شرایط حساس در مورد منبع انرژی خارجی نیروگاه همچنان ادامه دارد و این وضعیت شکننده باعث بی‌ثباتی از نظر ایمنی و امنیت هسته‌ای می‌شود.

نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه در اروپا، از 4 مارس 2022 تحت کنترل نیروهای روسیه است.خبرهای مرتبط