افزایش مهاجرت داخلی در سومالی

طی 5 ماه گذشته 1 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود و مهاجرت به مناطق دیگر سومالی شده‌اند

1990818
افزایش مهاجرت داخلی در سومالی

در سومالی طی 5 ماه گذشته 1 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود و مهاجرت به مناطق دیگر کشور شده‌اند.

محمد عبدی مدیر شورای پناهندگان نروژی سومالی، خاطرنشان کرد که مهاجرت داخلی در سومالی به سطح هشدار رسیده است.

عبدی با بیان اینکه، طی 5 ماه گذشته 1 میلیون نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند، تاکید کرد‌، از افزایش این رقم در ماه‌های آینده احساس نگرانی می‌کنیم.

عبدی خاطرنشان کرد‌، علاوه بر مشکلات امنیتی ناشی از سازمان تروریستی الشباب، بلایای طبیعی مانند خشکسالی و سیل نیز در مهاجرت داخلی کشور موثر بوده است.

عبدی با اشاره براینکه، مناطقی که بیشترین تعداد مهاجر را دارند، مناطق حیران در وسط و گدو در جنوب کشور است، گفت، تعداد مهاجران از مرز 3.8 میلیون نفر فراتر رفته است.خبرهای مرتبط