سازمان جهانی کار خواستار حمایت فوری از ترکیه و سوریه شد

انتشار گزارش سازمان جهانی کار (ILO)

1967077
سازمان جهانی کار خواستار حمایت فوری از  ترکیه و سوریه شد

سازمان جهانی کار (ILO) گزارش مربوط به تاثیرات بلایای طبیعی بر بازار نیروی کار را انتشار داد.

در این گزارش ضمن اشاره به اینکه تعداد زیادی شاخه کار و موسسات تجاری در ترکیه و سوریه از زمین‌لرزه‌های شدید ششم فوریه در قهرمان مرعش در جهتی منفی تاثیر پذیرفتند، خواستار کمک فوری به صدها هزار نیروی کار در ترکیه و سوریه گردید.

بر اساس این گزارش، به‌دلیل زمین‌لرزه‌های ویران‌گر صدها هزار نفر از شاغلین در ترکیه و سوریه امکانات کاری خود را از دست دادند.

به‌موجب اولین داده‌های این سازمان در مورد ترکیه، به علت زمین لرزه‌های ششم فوریه 658 شاغل در مناطق زلزله‌زده امکانات معیشتی خود را از دست داده و بیش از 150 هزار محل کار نیز بلااستفاده شدند.  

به‌موجب تخمین‌های سازمان جهانی کار، هر یک از افرادی‌که تحت تاثیر زمین‌لرزه‌های قهرمان مرعش امکانات کاری خود را از دست دادند، در صورت نیافتن کار هر ماه بطور میانگین با بیش از 230 دلار کمبود در آمد مواجه هستند. به علت این بحران در مناطق زلزله‌زده ماهانه حدود 150 میلیون دلار زیان حاصل شده است.

در استان‌هایی که از زمین‌لرزه‌ها آسیب دیدند ، چهار میلیون نفر زندگی کرده و اکثر این افراد در بخش‌های کشاورزی، صنایع تولیدی، تجارت و یا سایر خدمات با ارزش افزوده پایین کار می‌کردند.

در سوریه نیز که به علت جنگ داخلی دوازه ساله اقتصاد و بازار نیروی کار در این‌کشور متحمل ضرر و زیان هنگفتی شده است، 170 هزار نفر به دلیل زمین‌لرزه‌های ششم فوریه در قهرمان مرعش بیکار شدند. این وضعیت بطور مستقیم 154 هزار خانوار و بیش از 725 انسان را تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به 35 هزار موسسه تجاری خرد، کوچک و متوسط نیز متضرر شدند.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان جهانی کار که در گزارش مذکور نظریات وی نیز درج شده، اعلام کرد: مهمترین عنصر اقدام موثر، در برگیرنده و موفق برای رفع تاثیرات منفی این بلای طبیعی حمایت از استخدام است. انسانها تنها و تنها در صورت فراهم شدن مجدد امکانات معیشتی می‌توانند زندگی خود را احیا کنند. بایستی بالفور از شاغلین در ترکیه و سوریه حمایت فوری و ویژه به عمل آید.خبرهای مرتبط