نزدیک به 900 هزار کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه شدید هستند

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که 875 هزار کودک افغان دچار سوءتغذیه شدید هستند.

1944399
نزدیک به 900 هزار کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه شدید هستند

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در مجموع 2.3 میلیون کودک در افغانستان با سوءتغذیه روبه‌رو هستند که 875 هزار تن از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند و 125 هزار کودک معیوب هستند.

آمار‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که 840 هزار زن باردار و شیرده نیز در افغانستان با سوءتغذیه شدید روبه‌رو ‎رو هستند.

سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرد که معضل فقر در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و 28 میلیون نفر حدود دو سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نیز در اکتبر سال گذشته اعلام کرد که از هر 10 شهروند افغانستان 9 نفر قادر به تهیه غذای کافی نیستند.

گفتنی است پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت سال 2021 و توقف کمک‌های خارجی، این کشور شاهد افزایش بیکاری و فقر بوده و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است.خبرهای مرتبط