کابل‌های برق استان سن-ا-مارن فرانسه به آتش کشیده شد

خدمات قطار در ایستگاه Gare de l'Est در  پاریس پایتخت این کشور به دلیل آتش گرفتن کابل‌های برق برای تمام روز متوقف شد

1937263
کابل‌های برق استان سن-ا-مارن فرانسه به آتش کشیده شد

در استان سن-ا-مارن فرانسه، خدمات قطار در ایستگاه Gare de l'Est در  پاریس پایتخت این کشور به دلیل آتش گرفتن کابل‌های برق برای تمام روز متوقف شد.

بر اساس اخبار منتشر شده در مطبوعات کشور، کابل‌های برق در استان سن-ا-مارن صبح امروز به آتش کشیده شد.

در وهله اول، خدمات قطار سریع السیر منطقه‌ای و حومه‌ای در Gare de l'Est پاریس از ساعت 06:00 به وقت محلی متوقف شد، سپس شرکت ملی راه آهن فرانسه اعلام کرد که خدمات قطار در ایستگاه در طول روز لغو شدند.

در حالی که شرکت ملی راه آهن اعلام کرد که در مورد این حادثه شکایت خواهد کرد، به مسافران توصیه کرد سفر خود را به تعویق بیندازند.خبرهای مرتبط