پسکوف: نگرانی بین کشورهای غربی متمادیا افزایش می‌یابد

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد، کشورهایی که به اوکراین تسلیحات ارسال می‌کنند، مسئول این امر خواهند بود

1936686
پسکوف: نگرانی بین کشورهای غربی متمادیا افزایش می‌یابد

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، با اشاره براینکه، کشورهایی که به اوکراین تسلیحات ارسال می‌کنند، مسئول این امر خواهند بود، اظهار داشت، کشورهای اروپایی از جمله ورشو، برلین را به انزوای بین‌المللی تهدید می‌کنند. تمامی اینها نشان می‌دهد که نگرانی بین اعضای پیمان متمادیا افزایش و گسترش یافته است. 

پسکوف در مسکو، ارسال احتمالی تانک از سوی کشورهای غربی به ویژه آلمان به اوکراین را ارزیابی کرد.

پسکوف با تاکید براینکه، کشورهای اروپایی به دلیل احتمال ارسال تانک در دستور کار، شروع به متهم کردن یکدیگر کرده‌اند، گفت، کشورهای اروپایی از جمله ورشو، برلین را به انزوای بین‌المللی تهدید می‌کنند. تمامی اینها نشان می‌دهد که نگرانی بین اعضای پیمان متمادیه افزایش و گسترش یافته است. 

پسکوف با بیان اینکه، کشورهای غربی مسئول ارسال سلاح به اوکراین هستند، تصریح کرد، همه کشورهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با افزایش سطح فناوری اوکراین و ارسال تسلیحات در ارتباط دارند، مسئول این وضعیت هستند. 

دیمیتری پسکوف ضمن ابراز اینکه، ارسال تسلیحات به اوکراین آسیب می‌رساند، گفت، نکته اصلی این است که مردم اوکراین تاوان تمام این اقدامات و به اصطلاح حمایت‌ها را خواهند پرداخت.خبرهای مرتبط