آغاز محاکمه متهمان به ترور مکرون

محاکمه 13 فرد مرتبط با راست افراطی متهم به برنامه‌ریزی و توطئه برای حمله به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سال 2018، آغاز شده است.

1934612
آغاز محاکمه متهمان به ترور مکرون

 

محاکمه 13 فرد مرتبط با راست افراطی متهم به برنامه‌ریزی و توطئه برای حمله به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سال 2018، آغاز شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات فرانسه، 13 نفر از جمله 2 زن که با گروه راست افراطی موسوم به Les Barjols مرتبط هستند، روز گذشته در دادگاه کیفری پاریس به اتهام "ترور و ​​توطئه" علیه مکرون در برابر قاضی حاضر شدند.

متهمان بین 22 تا 66 ساله به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به ماکرون در مراسم یادبود جنگ جهانی اول در نوامبر 2018 و همچنین برنامه‌ریزی برای کودتا از طریق ارتباطات تلفنی و ملاقات‌های حضوری و آماده سازی برای اعمال خشونت‌آمیز علیه مهاجران و مساجد محاکمه می شود.

متهمان در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود.

این محاکمه تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط