بازگشت انسانهای فراری از دست بوکوحرام به نیجریه

5704 نفر که از سازمان تروریستی بوکوحرام در شمال شرقی نیجریه گریخته و در کشورهای همسایه پناه گرفته بودند به خانه‌های خود بازگشتند

1914635
بازگشت انسانهای فراری از دست بوکوحرام به نیجریه

5704 نفر که از سازمان تروریستی بوکوحرام در شمال شرقی نیجریه گریخته و در کشورهای همسایه پناه گرفته بودند به خانه‌های خود بازگشتند.

لاول علاو رئیس صندوق حمایت از قربانیان نیجریه گفت ارتش امنیت را به منطقه مارت در ایالت بورنو بازگردانده است.

علاو با اشاره به اینکه 5704 نفر که 6 سال پیش به دلیل حملات بوکوحرام در این منطقه گریختند و به کشورهای همسایه کامرون و نیجر پناه برده بودند، به خانه‌های خود بازگشتند.

وی افزود: این افراد در ساختمان‌هایی که توسط دولت ساخته شده اسکان داده شدند. 

از سال 2009 تاکنون بیش از 20 هزار نفر در عملیات تروریستی سازماندهی شده توسط بوکوحرام که از اوایل دهه 2000 در نیجریه فعالیت دارد، جان خود را از دست دادند.

این سازمان تروریستی همچنین از سال 2015 حملاتی را در همسایگان مرزی این کشور کامرون، چاد و نیجر انجام داده است. حداقل 2000 نفر در حملات این سازمان در حوضه دریاچه چاد جان خود را از دست دادند.

صدها هزار نفر به دلیل حملات تروریستی و درگیری‌ها در این کشور مجبور به مهاجرت شدند.

 خبرهای مرتبط