حمله اسلام هراسی به مسجدی در سوئد

حمله اسلام هراسی به مسجدی در استکهلم با بستن قرآن تخریب شده با زنجیر به میله‌های باغ کنار درب مسجد

1914197
حمله اسلام هراسی به مسجدی در سوئد

یک حمله اسلام هراسی با گذاشتن یک قرآن تخریب شده در نزدیکی درب ورودی یک مسجد در استکهلم، پایتخت سوئد انجام شد.

در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی مسجد استکهلم منتشر شد، آمده است که با بستن قرآن تخریب شده با زنجیر به میله‌های باغ کنار درب مسجد مسلمانان تحقیر شده اند.

در این بیانیه که شامل عکسی از این حادثه نیز می‌شود، آمده است: "مسجد ما و جماعت ما به طور گسترده‌ای تهدید می‌شوند. نژادپرستان همیشه حملات جدیدی برای لکه دار کردن کسانی که از آنها نیستند، انجام می دهند. جلوگیری از عادی شدن جرایم ناشی از نفرت پراکنی و همچنین به منظور جلب توجه جماعت ما و عموم مردم این عکس‌ها و اطلاعات را به اشتراک می گذاریم.

در گذشته نیز بارها با بر روی درب مسجد با اسپری نقش صلیب شکسته شده و عبارات اسلام هراسی نوشته شده بود.خبرهای مرتبط