نشست شورای وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز شد

بیست و نهمین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ووچ لهستان آغاز شد

1913323
نشست شورای وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز شد

بیست و نهمین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ووچ لهستان آغاز شد.

زبیگنیو راو، وزیر امور خارجه لهستان به‌عنوان رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا از همتایان خود استقبال کرد.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه دیروز به‌منظور شرکت در این نشست وارد ووچ شد.

چاووش‌اوغلو با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان و هلگا اشمیت، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدارهای دوجانبه انجام داد.خبرهای مرتبط