رئیس جمهور قزاقستان: دوره سرمایه‌داری الیگارشی در کشور رو به پایان است

قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان: با تجدید قانون اساسی، دوران سیاسی جدیدی در کشور آغاز شده است

1888865
رئیس جمهور قزاقستان: دوره سرمایه‌داری الیگارشی در کشور رو به پایان است

قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان با اشاره براینکه، دوران سیاسی جدیدی در کشور آغاز شده است، اظهار داشت، دوره سرمایه‌داری الیگارشی در قزاقستان رو به پایان بوده و دوره مسئولیت اجتماعی دولت در قبال شهروندان  فرا می‌رسد.

توکایف از استان کاراگاندی یکی از بزرگترین مراکز معدن و صنعت کشور دیدار کاری بعمل آورد.

توکایف ضمن گردهمایی با مردم منطقه، طی سخنانی با اشاره براینکه، دولت از نزدیک تمام شرکت‌های معدنی بزرگ فعال در کشور را زیر نظر دارد، گفت، 

اجازه خروج غیرقانونی سرمایه به خارج از کشور را نخواهیم داد. ما همچنین هرگونه برنامه اجتماعی اجرا شده توسط آنها را بررسی خواهیم کرد.

رئیس جمهور قزاقستان ضمن جلب دقت به اینکه، با تجدید قانون اساسی، دوران سیاسی جدیدی در کشور آغاز شده است، تصریح کرد،

دوره سرمایه‌داری الیگارشی در قزاقستان رو به پایان بوده و دوره مسئولیت اجتماعی دولت در قبال شهروندان فرا می‌رسد.خبرهای مرتبط