آلمان درخواست لهستان برای پرداخت غرامت به دلیل جنگ جهانی دوم را رد کرد

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، درخواست لهستان برای غرامت به دلیل جنگ جهانی دوم را به شدت رد کرد

1888386
آلمان درخواست لهستان برای پرداخت غرامت به دلیل جنگ جهانی دوم را رد کرد

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، درخواست لهستان برای غرامت به دلیل جنگ جهانی دوم را به شدت رد کرد.

بائربوک در جریان سفر خود به پایتخت لهستان به مناسبت هفتمین مجمع امنیتی ورشو، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.

بائربوک با اشاره به مسئله غرامت جنگ جهانی دوم بین کشورش و لهستان به زبیگنیو رائو همتای خود گفت: از دیدگاه دولت آلمان، موضوع غرامت همانطور که می‌دانید مختومه است.

رائو وزیر خارجه لهستان روز گذشته یک یادداشت رسمی را امضا کرده و خواستار غرامت حدود 1.3 تریلیون یورویی شد.

آلمان یادآوری می‌کند که در سال‌های پس از جنگ به کشورهای بلوک شرق غرامت پرداخت و زمین‌هایی به لهستان داده شد.

 خبرهای مرتبط