ارتش اوکراین برخی از مراکز مسکونی را از روس‌ها پس گرفت

بنابه اظهارات مقامات کی‌یف، شهرک‌های میرولیوبیوکا و آرخان‌هلسکه در منطقه خرسون مجددا تحت کنترل اوکراین قرار گرفتند

1887857
ارتش اوکراین برخی از مراکز مسکونی را از روس‌ها پس گرفت

ارتش اوکراین دو شهرک در منطقه خرسون و در هر کدام از مناطق دونتسک و خارکف یک شهرک را از نیروهای روسیه پس گرفت.

بنابه اظهارات مقامات کی‌یف، شهرک‌های میرولیوبیوکا و آرخان‌هلسکه در منطقه خرسون مجددا تحت کنترل اوکراین قرار گرفتند.

گفته شد که روستای تورسکه در منطقه دونتسک و روستای بورووا در منطقه خارکف از نیروهای روسیه پس گرفته شده‌اند.

ارتش اوکراین روز گذشته کنترل شهر لیمان در منطقه دونتسک را که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است، به دست گرفته بود.خبرهای مرتبط