الکسی رزنیکوف: روسیه در آستانه شکست در جنگ با اوکراین است

سخنرانی وزیر دفاع اوکراین در مرکز تحقیقات سیاسی اروپا

1886453
الکسی رزنیکوف: روسیه در آستانه شکست در جنگ با اوکراین است

الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین طی اجلاسی در مرکز تحقیقات سیاسی اروپا جایزه جنگجویان آزادی را بنام ارتش اوکراین دریافت کرد.

الکسی رزنیکوف اعلام کرد: اوکراین این افسانه را که ارتش روسیه دومین ارتش بزرگ جهان است، از بین برد.

رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین که از طریق ویدیو ـ کنفرانس در این اجلاس حضور یافت، اعلام کرد: زمستان سال گذشته عده کثیری از افراد معتبر و متشخص معتقد بودند که کی‌یف ظرف دو و یا سه روز به تصرف روسیه در خواهد آمد و تمامی کشور اوکراین نیز ظرف دو هفته سقوط خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 200 روز است که با قدرت در مقابل نیروهای روسی مقاومت می‌کنیم. با کمک غرب این افسانه را که ارتش روسیه دومین ارتش بزرگ جهان است، از بین بردیم.

الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین ادعا کرد: ارتش روسیه در حال حاضر پا به فرار گذاشته و روسیه در آستانه شکست است.

وزیر دفاع اوکراین ضمن تاکید بر اینکه اوکراین هرگز تسلیم نخواهد شد به سخنان خود چنین ادامه داد: هرگز به اعمال فشار جدید علیه ملتمان اجازه نخواهیم داد. مردم اوکراین در حال حاضر با سلاح‌های در دست خود یک جنگ استقلال واقعی به پیش می‌برد. ولی این جنگ تنها نبرد ما نیست. این جنگ، نبردی است که در راه ارزش‌های اساسی جهان آزاد در جریان است. این جنگی است که در نتیجه آن مشخص خواهد شد که آیا نظام جدید جهانی از سوی راهزنان تعیین خواهد شد یا دموکراسی‌ها؟

الکسی رزنیکوف تاکید کرد: کلیه نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و امنیت اروپا که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از یک جنگ جدید تاسیس یافتند، ناموفق شدند. این جنگ تعیین خواهد کرد که آیا اصول و قوانین جدید جهان از سوی چه کسانی نوشته خواهد شد؟ اروپا، آمریکا و کلیه کسانی‌که خواهان یک جهان عاری از ترویسم، نسل‌کشی و فشار بوده و در آن حقوق بشر، آزادی‌ها و قوانین رعایت می‌شود، ناگزیر از یاری به اوکراین هستند.

الکسی رزنیکوف با اشاره به اینکه اوکراین توانایی جنگی خود را ثابت کرده و آماده پیروزی در جنگ است گفت: ولی به سلاح احتیاج داریم. این سلاح‌ها به تحکیم مرزهای شرقی اروپا و ناتو یاری خواهد کرد.    خبرهای مرتبط