دو خلبان هواپیمایی اتیوپی هنگام پرواز به خواب رفتند

این دو خلبان با غیرفعال شدن خلبان خودکار با صدای زنگ از خواب بیدار شدند

1870138
دو خلبان هواپیمایی اتیوپی هنگام پرواز به خواب رفتند

هر دو خلبان هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی به خواب رفتند.

این دو خلبان با غیرفعال شدن خلبان خودکار با صدای زنگ از خواب بیدار شدند.

بر اساس اخبار روزنامه The Aviation Herald، هواپیمای بوئینگ مدل 737-800 که در پرواز خارطوم- آدیس آبابا بود، به خواب رفت و هواپیما مجبور شد با حدود 25 دقیقه تاخیر در آدیس آبابا به زمین بنشیند.

کنترلرهای ترافیک هوایی چندین بار سعی کردند با خلبانان تماس برقرار کنند، اما موفق نشدند.

زمانی که خلبان خودکار غیرفعال شد، خلبانان با صدای زنگ هشدار از خواب بیدار پریدند.

این شرکت هواپیمایی در این مورد اظهارنظری نکرده است.

 خبرهای مرتبط