میشل باشله: 1.2 میلیون دختر در افغانستان از تحصیلات متوسطه محروم هستند

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ویژه "حقوق زنان و دختران در افغانستان" در چارچوب پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.

1851048
میشل باشله: 1.2 میلیون دختر در افغانستان از تحصیلات متوسطه محروم هستند

 

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ویژه "حقوق زنان و دختران در افغانستان" در چارچوب پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.

باشله خاطرنشان کرد که به دلیل رکود اقتصادی در افغانستان، "90 درصد خانوارهای تحت رهبری زنان تحت تاثیر گرسنگی یا ناامنی غذایی قرار دارند."

باشله با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان در همه شغل‌ها افزایش یافته است، تاکید کرد که محدودیت‌های پوشش و جابجایی که برای زنان اعمال می‌شود، بیماری‌های روانی را در میان زنان به همراه دارد.

باشله افزود:

"از آنجایی که اقتصاد کشور دچار یک فروپاشی کلی شد، تعداد زنان بیکار به شدت افزایش یافت و بسیاری از مشاغل تحت مدیریت زنان تعطیل شدند."

باشله با بیان اینکه علیرغم وعده‌های دولت موقت طالبان، محدودیت‌ها بر حقوق تحصیلی زنان ادامه دارد خاطرنشان کرد:

"1.2 میلیون دختر قادر به تحصیل در دبیرستان نیستند."

باشله با اشاره به اینکه اگر تغییرات مشخصی ایجاد نشود، آینده تاریک‌تری در انتظار زنان در افغانستان است، از دولت موقت طالبان خواستار "ایجاد فضای گفتگوی سازنده با گوش دادن به ندای زنان" و "اطمینان از ادامه تحصیل دختران در دوره متوسطه" شد.خبرهای مرتبط