لینده: نگرانی‌های ترکیه در مورد تروریسم را بسیار جدی می‌گیریم

لینده در مورد مذاکرات سوئد با ترکیه درباره ناتو با تلویزیون دولتی SVT مصاحبه کرد

1848768
لینده: نگرانی‌های ترکیه در مورد تروریسم را بسیار جدی می‌گیریم

آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد گفت که آنها نگرانی‌های ترکیه در مورد تروریسم را بسیار جدی می‌گیرند.

لینده در مورد مذاکرات سوئد با ترکیه درباره ناتو با تلویزیون دولتی SVT مصاحبه کرد.

وی با بیان اینکه فکر می کنم مذاکراتی که قرار است در اجلاس سران ناتو که فردا در مادرید، پایتخت اسپانیا آغاز می شود، مثبت باشد، گفت: "همانند یک جلسه عادی، ما در مورد برخی مسائل متفاوت فکر می کنیم. ولی با وجود این، می توانیم با احترام به نظرات یکدیگر، می‌توانیم راهی برای تفاهم پیدا کنیم. ما نگرانی‌های ترکیه در مورد تروریسم را بسیار جدی می گیریم."

وزیر امور خارجه سوئد با اشاره به اینکه آنها با ترکیه در مورد سازمان تروریستی پ ک ک هم نظر هستند، گفت که فکر می کند جدیت آنها نیز در مورد این موضوع، از سوی ترکیه نیز مشاهده می‌شود. لینده با بیان اینکه سوئد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان در زمینه صادرات تسلیحات را دارد، گفت: "اگر ما وارد یک اتحاد نظامی با ترکیه شویم که در آن از یکدیگر دفاع خواهیم کرد، تصمیم را بر این اساس اتخاذ خواهیم کرد. همچنین فرصت هایی برای ما وجود دارد که بتوانیم گام‌های مشخصی به جلو برداریم."خبرهای مرتبط