هواپیمای حامل 22 سرنشین در نپال مفقود شد

این هواپیمای متعلق به یک شرکت خصوصی پس از حرکت از شهر پوخارا از صفحه رادار محو شد

1834191
هواپیمای حامل 22 سرنشین در نپال مفقود شد

گزارشات رسیده حاکی از مفقود شدن هواپیمای مسافربری نپال با 22 سرنشین است.

ارتباط این هواپیمای متعلق به یک شرکت خصوصی هواپیمایی کوتاه مدتی پس از حرکت از شهر توریستی پوخارا به شهر جومسوم در غرب نپال با برج مراقبت قطع شده و از صفحه رادار محو شده است.

به گفته مقامات حکومت نپال، این هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی تارا حامل 22 سرنشین بوده است.خبرهای مرتبط