دعوت سازمان ملل از طالبان

سازمان ملل از طالبان خواستار انصراف از اقدامات محدود کننده علیه زنان گردید

1832143
دعوت سازمان ملل از طالبان

شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان که اداره کشور افغانستان را در دست دارد، خواستار شد تا بالفور از رویکردهای محدود کننده آزادی‌ها و حقوق اساسی زنان افغانی و دختربچه‌ها منصرف شود.

در اطلاعیه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از نقض فزاینده حقوق زنان و دختربچه‌ها در افغانستان آمده است: اقدامات و رویکردهای محدود کننده آزادی عمل و مشارکت زنان به شکلی مساوی و موثر در زندگی اجتماعی و عرصه‌های آموزشی و استخدام با انتظارات جامعه بین‌المللی در تناقض است.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به اینکه دستور پوشاندن صورت مجریان زن در افغانستان و خارج شدن آنها تنها در موارد اجباری و اضطراری از خانه اقدامی بی‌نهایت نگران‌کننده است از طالبان خواسته شد تا فورا از اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختربچه‌ها عدول کنند.خبرهای مرتبط