اروپا استفاده روسیه از موضوع اقلیت‌ها به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اوکراین را محکوم کرد

کمیته مشورتی شورای اروپا در مورد کنوانسیون حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی به نظارت خود بر وضعیت اقلیت‌ها در روسیه ادامه می‌دهد

1831438
اروپا استفاده روسیه از موضوع اقلیت‌ها به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اوکراین را محکوم کرد

کمیته مشورتی شورای اروپا در مورد کنوانسیون حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی (FCNM) مدعی شد که روسیه از «حقوق اقلیت‌ها» به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اوکراین استفاده می‌کند.

کمیته مشورتی شورای اروپا با انتشار بیانیه‌ای از حمله روسیه به اوکراین ابراز تاسف نموده و نوشت: "استفاده روسیه از موضوع حقوق اقلیت‌ها به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اوکراین را" محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه کمیته مشورتی از تلفات جانی و رنج بشردوستانه ناشی از جنگ وحشت زده شده است، آمده است: اقلیت‌های ملی، آوارگان داخلی و پناهندگان از این امر بیشتر متاثر شده‌اند.

کمیته مشورتی شورای اروپا در مورد کنوانسیون اصولی برای حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی (FCNM) با تاکید بر اینکه روسیه به دلیل جنگ اوکراین از شورای اروپا اخراج شده، اما از آنجایی که همچنان یکی از طرفین FCNM و تابع تعهدات آن است، گفته شد که این کمیته مشورتی به نظارت خود بر وضعیت اقلیت‌ها در روسیه  ادامه خواهد داد. 

سربازان روس در 24 فوریه به اوکراین حمله کردند.خبرهای مرتبط