گازپروم انتقال گاز طبیعی به بلغارستان و لهستان را متوقف کرد

شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که انتقال گاز طبیعی به بلغارستان و لهستان را به دلیل عدم رعایت سیستم پرداخت به روبل به طور کامل متوقف کرده است

1818914
گازپروم انتقال گاز طبیعی به بلغارستان و لهستان را متوقف کرد

شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که انتقال گاز طبیعی به بلغارستان و لهستان را به دلیل عدم رعایت سیستم پرداخت به روبل به طور کامل متوقف کرده است.

ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه دستورالعمل مربوط به پرداخت بهای گاز طبیعی به روبل از سوی آندسته از کشورهایی که " دوست نیستند " را امضا کرده بود.

پوتین گفته بود که اگر پرداخت از روی روبل انجام نگیرد، قراردادهای گاز روس متوقف خواهد شد.  خبرهای مرتبط