اختیارات نظربایف در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان لغو شد

ریاست مادام العمر نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور بنیانگذار قزاقستان در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان لغو شد.

1769323
اختیارات نظربایف در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان لغو شد

سنا، مجلس اعلای پارلمان قزاقستان در نشست عمومی هفتگی خود، برخی اصلاحات را در پیش نویس قانون که شامل اختیارات سیاسی نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهور کشور است به تصویب رساند.

بر این اساس، اختیارات نظربایف برای ریاست مادام العمر نهادهایی مانند شورای امنیت قزاقستان و مجلس خلق قزاقستان لغو شد.

این لایحه به اتفاق آرا توسط سناتورها تصویب شد.

لایحه مذکور یک هفته پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به مجلس سنا تقدیم شد.

نظربایف که پس از حدود 30 سال حکومت در قزاقستان در سال 2019 از ریاست جمهوری خود استعفا داد، همچنان به عنوان رئیس شورای امنیت قزاقستان، مجلس خلق قزاقستان و حزب نور اوتان به وظایف خود ادامه داد.

نظربایف اعلام کرده بود که ریاست شورای امنیت را پس از حوادثی که در آغاز سال جاری در این کشور رخ داد، به قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور این کشور واگذار کرده است.خبرهای مرتبط