آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان

واجدین شرایط رای دهی در بلغارستان امروز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای رفتند

1736534
آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان

واجدین شرایط رای دهی در بلغارستان امروز یکشنبه 21 نوامبر 2021 برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای رفتند.

بیش از 6.6 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در داخل و خارج از بلغارستان امروز برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای رفتند.

نزدیک به 13 هزار مرکز انتخاباتی در داخل کشور و 750 شعبه رای نیز در 67 کشور خارجی ایجاد شده و رای گیری به صورت ماشینی انجام می‌شود.

بنا بر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات بلغارستان (ZİK) 126 صندوق رای در 58 مرکز برای مهاجران بلغاری دارای تابعیت دوگانه مقیم ترکیه نیز مستقر شده است.

دور دوم انتخابات میان رومن رادوف رئیس جمهور فعلی و ایلیانا یوتووا معاون وی و آناستاس گرکیکوف رئیس دانشگاه صوفیه و ناویانا میتوا که بیشترین رای را در دور نخست انتخابات به دست آورده بودند برگزار می‌شود.

رادوف و یوتووا در دور نخست موفق به کسب 49.42 درصد آراء و گرکیکوف و میتوا نیز 22.83 درصد آراء ماخوذه شده بودند. درصد مشارکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان که یکشنبه گذشته برگزار شد تنها 40.23 درصد بوده است.

شهروندان تُرک بلغارستان که نزدیک به 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند نیز با یک نامزد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور مشارکت کردند. مصطفی کارادایی رهبر حزب حق و آزادی‌ها که بیشتر اعضای آن را تُرک های بلغارستان تشکیل می‌دهند در انتخابات یکشنبه گذشته موفق شد 11.57 درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

حزب حق و آزادی‌ها در دور دوم انتخابات از آناستاس گرکیکوف و ناویانا میتوا حمایت می‌کند.خبرهای مرتبط