ارسال کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان ملل به افغانستان

کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بین نیازمندان در افغانستان توزیع خواهند شد

1721305
ارسال کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان ملل به افغانستان

سازمان ملل متحد بمنظور یاری به افغانستان، بیش از 100 تن کمک بشردوستانه به ازبکستان ارسال کرد.

این لوازم کمکی از طریق ازبکستان به افغانستان منتقل خواهند شد. 

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی نمایندگی کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد در آسیای مرکزی، سازمان ملل متحد بیش از صد تن کمک بشردوستانه برای ارسال به افغانستان ظرف سه روز اخیر به فرودگاه " Tirmiz " واقع در مرز مشترک ازبکستان با افغانستان انتقال داده است.

در این اطلاعیه تاکید گردید: لوازم کمکی ارسالی که با سه هواپیما ارسال شده و حاوی مواد غذایی مورد نیاز می‌باشد، در مرکز لجستیکی به تریلرها منتقل شده و از ازبکستان به شهر مزارشریف در افغانستان رسانده خواهند شد.

سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرده بود که سه هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به ازبکستان خواهد رفت و پس از آن اولین هواپیمای حامل 32 تن کمک بشردوستانه سازمان ملل متحد روز 15 اکتبر در فرودگاه  " Tirmiz " بر زمین نشسته بود.خبرهای مرتبط