اولین موسسه تحقیقاتی طوفان در ژاپن تاسیس شد

مرکز تحقیقات علم و فناوری تایفون، که در دانشگاه ملی یوکوهاما در کاناگاوا، در جنوب شرقی پایتخت توکیو تأسیس شده است، متخصصان و دانشگاهیان موسسات دولتی و خصوصی را گرد‌هم می‌آورد

1717612
اولین موسسه تحقیقاتی طوفان در ژاپن تاسیس شد

اولین موسسه تحقیقاتی طوفان در ژاپن که طوفان‌های فصلی را تجربه می‌کند، تاسیس شد. 

بر اساس اخبار آژانس کیودو، مرکز تحقیقات علم و فناوری تایفون، که در دانشگاه ملی یوکوهاما در کاناگاوا، در جنوب شرقی پایتخت توکیو تأسیس شده است، متخصصان و دانشگاهیان موسسات دولتی و خصوصی را گرد‌هم می‌آورد.

هدف این مرکز که برای اولین بار در ژاپن تاسیس می‌شود، تخمین خسارات ناشی از طوفان‌ها و تعیین چارچوب اقدامات قابل انجام است.

این مرکز همچنین تحقیقات در زمینه بهره‌برداری از طوفان‌ها به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر را در راستای هدف دولت ژاپن مبنی بر "صفر کربن تا سال 2050" هدایت می‌کند.

این سازمان شامل آکادمیسین‌های بسیاری از دانشگاه‌ها، موسسه تحقیقات هواشناسی و مرکز تحقیقاتی ریکن تحت حمایت دولت و کارشناسان صنایع سنگین کاوازاکی و Deloitte Tohmatsu است.

 خبرهای مرتبط