اشرف غنی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد

رئیس جمهور پیشین افغانستان پیامی از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت

1705419
اشرف غنی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد

اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در پی طالبان تسلط کشور را ترک کرده و به امارات متحده عربی پناهنده شد، از مردم افغانستان عذرخواهی کرد.

اشرف غنی در پیامی که از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت، ضمن اشاره به اینکه ترک کابل دشوارترین تصمیمی بود که در عمر خود اتخاذ کرد از  این تصمیم ابراز تاثر و تاسف نمود.

غنی ضمن اشاره به اینکه برای عدم تکرار جو جنگی مشابه جنگ داخلی سال 1990 در کابل ، أفغانستان را ترک کرد، از مردم أفغانستان پوزش طلبید.

رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید کرد: هیچ وقت قصد ترک کشورش را نداشته ولی گزینه دیگری بغیر از این نداشت.

اشرف غنی 72 ساله که بعلت ترک کشور در 15 اوت در معرض انتقادات شدید سیاستمداران افغانستان قرار گرفته بود، گفت: در آینده‌ای نزدیک حوادثی را که موجب ترک کشورش گردید، اعلام خواهد کرد.

در چهارچوب قرار داد صلح فوریه سال 2020 بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، امسال روند عقب‌نشینی نیروهای بین‌المللی از أفغانستان آغاز شده بود.  

این قرار داد که پیش‌بینی کننده عدم حمله به نیروهای خارجی است، شامل حکم عدم ترتیب عملیات نظامی طالبان علیه نیروهای انتظامی افغانستان نمی‌باشد.

طالبان همزمان با ادامه مذاکرات با حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر، از ماه ژوئن بدین‌طرف با ترتیب حملات شدید در بسیاری از مناطق کشور ، در طول یکماه اخیر بسرعت کنترل مراکز استان در افغانسان را بدست گرفت.  

طالبان ضمن محاصره اطراف کابل و ترک کشور از سوی اشرف غنی رئیس جمهور پیشین أفغانستان، کنترل کابل را بدون درگیری بدست گرفت.     خبرهای مرتبط